skip to Main Content

Proč studovat historické vědy?

Porozumíš minulosti i přítomnosti
Ukážeme ti, že historie nejsou jenom nudná data a jména, ale hlavně souvislosti a kontexty. Naučíme tě skutečně přemýšlet o naší minulosti a přítomnosti.

Získáš návyky, které uplatníš v budoucím zaměstnání
Při studiu historie se naučíš pečlivosti, trpělivosti a systematičnosti, tedy schopnostem, kterých si zaměstnavatelé cení.

V zaměstnání budeš mít na výběr
Vzdělání v oboru historie je široké a pro tvou budoucí kariéru univerzální. S tak širokým záběrem znalostí budeš mít na trhu práce na výběr.

Bude tě to bavit
Kromě klasického přehledu dějin jednotlivých období ti nabídneme i zajímavé „speciality“, které bys jinde nenašel/nenašla (pevnosti, čarodějnice, ženy a jejich místo v dějinách a mnoho dalších).

Můžeš vidět, co jiní nikdy neuvidí
Nedostupné listiny, knihy staré stovky let, umělecké artefakty, ale i nepřístupné památky – sem se jen tak někdo nedostane. Ty je však můžeš podrobně prozkoumat.

Co u nás můžeš studovat?

Historické vědy v bakalářském samostatném studijním programu

(dříve jednooborová historie)

Historické vědy v bakalářském studijním programu MAIOR nebo MINOR

(dříve dvouoborová historie)

• Navazující magisterský program Historické vědy 

(opět buď jako samostatný program nebo jako variantu MAIOR či MINOR)

• Navazující magisterský program Euroculture v anglickém jazyce, který je zařazen do prestižní skupiny studijních programů Erasmus Mundus.

Jednooborové (samostatný stu. program) a dvouoborové studium (MAIOR nebo MINOR) historických věd se neliší v předmětech, ale především v rozsahu, hloubce a náročnosti studovaných předmětů.

Naše rada: Ke studiu historických věd si můžeš vybrat jakýkoliv druhý studijní program z nabídky Filozofické fakulty či jiných fakult Univerzity Palackého. Pozor! Přijímací zkoušku však musíš úspěšně vykonat na oba programy.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Kde jinde studovat dějiny než ve starobylé Olomouci – skryté perle Evropy.

• Nabídneme ti několik zajímavých specializací: historii, archivnictví nebo archeologii.

• Učit tě budou největší odborníci od nás i ze zahraničí.

• Pošleme tě studovat do ciziny.

• Máme po světě více partnerských univerzit než kdokoliv jiný.

• Máme vlastní rádio, divadlo, noviny, studentské spolky.

• Těš se na práci v terénu – je pro nás důležité, abys získal/a praxi už v průběhu studia.

• Chceš si vylepšit cizí jazyk? U nás můžeš některé semináře studovat i v angličtině.

• Nebudeš anonymní. Jsme jedna velká rodina.

• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí!

• Budeš to tady milovat, budeš se sem vracet a navždy zůstaneš součástí Olomouce.

Jak se k nám dostaneš?

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Ve všech oborech soukromé sféry, kde se hodí všeobecné humanitní vzdělání.

• Na vysoce odborných pozicích v kulturních institucích, tj. muzeích, galeriích, památkových ústavech, knihovnách nebo archivech.

• Jako plně kvalifikovaný člen badatelských, vědeckých či vzdělávacích týmů.

• Ve vydavatelských domech, novinách a jiných médiích.

• V jakýchkoliv odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč státními i soukromými institucemi.

Naši absolventi – příběhy pro inspiraci

Již odmalička jsem tíhl k historii a od patnácti let jsem pravidelně coby průvodce trávil prázdniny na pohádkovém hradě Bouzově. Takto se zrodila touha po práci kastelána, ke které jsem se dostal přes vystudování historie a latinské filologie na Univerzitě Palackého a geografie

na Ostravské univerzitě. Doktorandské studium ukončila nutnost postavit se na vlastní nohy. Mým prvním zaměstnáním bylo učitelství na gymnáziu v Uničově, což mě výborně připravilo na práci s lidmi. A přestože jsem toto místo opouštěl trochu nerad – vždy jsem se rád dělil o svá moudra – možnost práce kastelána na zámku v Čechách pod Kosířem byla pro mě neodolatelná. Nejen, že pocházím z blízkého okolí, takže mám k místu osobní vztah, ale výzva otevřít veřejnosti do té doby uzavřenou památku a osahat si a dohledat historii každého z nově instalovaných předmětů, byla práce, po které jsem vždy toužil a kde mohu naplno využít také své vzdělání.

Mgr. Martin Váňa

kastelán zámku Čechy pod Kosířem

Jednooborové a tehdy ještě pětileté magisterské studium historie jsem absolvoval na přelomu dvacátého a jednadvacátého století, v letech 1998–2004). Dalo mi mnohé, z čeho dnes a denně těžím při své vědecké, pedagogické a organizační práci. Ta je mi zároveň i zábavou, čehož si moc vážím, neboť ne každý má takové štěstí.

Letmo mě napadá hned několik pozitiv mých olomouckých let: možnost čerpat znalosti a životní zkušenosti od řady erudovaných a přitom pozitivně naladěných příslušnic a příslušníků místního pedagogického sboru, na svou dobu výborné studijní i životní zázemí – například skvělá knihovna ve Zbrojnici, počítačové učebny (!!!), solidní ubytování na kolejích i hojná strava v menze nebo možnosti sportovního a kulturního vyžití, dobrá atmosféra ve studijním i mimostudijním kolektivu, jedinečná atmosféra Olomouce jako univerzitního města a výborné vlakové spojení do mých rodných Pardubic 🙂

Sice se říká, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky, ale kdybych se mohl vrátit do mladších let, volil bych opět studium historie v Olomouci.

doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

vědecký pracovník (toho času ve funkci zástupce ředitele) v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd v Praze a vědec a pedagog působící na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Historie byla mým koníčkem již od dětství. V jedenácti letech jsem si koupila svou první encyklopedii světových dějin, která mě zcela pohltila. Od té doby již nebylo cesty zpět. Můj zájem o dějiny se prohloubil na gymnáziu, a to díky učiteli, jehož výklad nespočíval jen v odříkávání jmen a dat, ale především ve vysvětlování souvislostí. Výběr vysoké školy pro mě nepředstavoval žádné dilema. Studium historie bylo jasnou volbou, i když nemůžu říci, že toto nadšení sdíleli i všichni z mého okolí. Člověk se ale nesmí nechat odradit, když má svůj sen. Pět let strávených v Olomouci bylo velkou zkušeností. Rozhodnutí jít studovat na Univerzitu Palackého jsem nikdy nelitovala. Samozřejmě nelze říci, že vše probíhalo hladce, neboť studium bylo náročné, ale pozitivní věci vždy převažovaly. Zpětně oceňuji zejména seznámení se s mnoha zajímavými lidmi, poznání krás historické Olomouce či různé výjezdy do terénu v rámci praxí. Samotné studium naštěstí nespočívalo jen v memorování dat. Cílem pedagogického sboru bylo připravit nás i na pozdější profesní dráhu. Praxe, kterou jsem během studia absolvovala v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí, se později ukázala jako zásadní. Po státnicích jsem v této instituci začala pracovat jako knihovnice, respektive kurátorka knižní sbírky. Na této pozici jsem působila přes tři roky a posléze jsem přešla na pozici muzejní etnoložky. Tato pozice zahrnuje více badatelské činnosti, takže se mi velmi hodí mnohé z toho, co jsem během studia na olomoucké katedře historie pochytila.

Mgr. Lenka Šplíchalová (Vejnarová)

historička a etnoložka Krkonošského muzea ve Vrchlabí

Historii jsem na FF UP studoval v letech 1999–2004. Nutno říci, že na tuto dobu vzpomínám velmi rád, a to nejen proto, že se jednalo o čas „bezstarostného mládí“, ale především mi zdejší vyučující dokázali otevřít nové obzory a uvést do různých souvislostí svět, v němž žijeme. Při studiu historie se člověk nemůže nudit, neboť se lze jejím prostřednictvím vydat na návštěvu do řady jiných oborů, například filosofie, dějin literatury, muzikologie nebo dějin umění. Tato velká rozmanitost historické vědy mne naplňuje úžasem i po letech strávených v muzejní praxi. Olomoucká studia mne kdysi dobře připravila na různorodost uvnitř oboru a dala mi dobré řemeslné základy. Při studiu jsem se zaměřil na problematiku náboženských dějin, dnes se v rámci muzea věnuji numismatice. Dříve by mne nikdy nenapadlo, že se tímto malým oborem budu zabývat a bude mne dokonce bavit. Jedno je však jisté: vykonávat profesi historika znamená vykonávat opravdu svobodné povolání.

PhDr. Filip Hradil

historik, kurátor, vedoucí Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci

Historii na Univerzitě Palackého jsem studovala v kombinaci s anglickou filologií v letech 2010–2016. Během studia jsem využila nabídky zahraničních programů a strávila jeden semestr na britské University of Hull a další pak jako stážistka v České škole bez hranic v Londýně. Zde jsem po ukončení magisterského studia několik let žila a pracovala právě v České škole bez hranic a v realitní kanceláři. V současnosti pracuji jako učitelka na mezinárodní škole Park Lane v Praze.

Díky bohaté nabídce předmětů na katedře historie jsem měla možnost poznávat dějiny, které mě zajímaly už od dětství, z mnoha nových a zajímavých úhlů. Některé předměty byly navíc vyučovány v angličtině, takže jsem mohla propojit oba své obory a získat přístup k rozmanitým dokumentům. Řadu z nich jsem využila při psaní diplomové práce věnované životním osudům policisty a zpravodajského důstojníka JUDr. Oldřicha Maláče, která získala Cenu Edvarda Beneše 3. stupně. Olomouc pro mě byla díky své bohaté historii a jedinečnému kouzlu skvělým místem pro studium a pokud se v budoucnu rozhodnu ve studiu historie pokračovat, určitě bych se velmi ráda vrátila na místní katedru.

Mgr. Hana Pospíšilová

Primary Czech Teacher, Park Lane International School

Jako student historie jsem nejednou musel odpovídat na dotazy, jestli si pamatuji všechna ta data a k čemu mi vlastně jsou. Naštěstí Univerzita Palackého patří k ústavům, kde se dějiny již dlouho nevyučují jako soubor jmen a dat. Znát historii znamená především chápat souvislosti a příčiny jevů, které se mnohdy promítají i do dnešní reality. Mimo odborných znalostí mi studium přineslo možnost zapojení do činnosti studentských spolků pořádajících kulturní akce a exkurze a vydávajících své sborníky. Vědomosti i zkušenosti s organizační prací se mi velmi hodily poté, co jsem po škole nastoupil do Slezského zemského muzea v Opavě, kde už pět let pracuji jako kurátor sbírky novodobých dějin a druhým rokem vedu oddělení historického výzkumu.

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

vedoucí Oddělení historického výzkumu − Slezský ústav, Slezské zemské muzeum v Opavě

Po studiu historie a anglické filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, během něhož jsem také absolvovala roční stáž na americké Earlham College v Indianě, jsem šla nejprve učit na Slovanské gymnázium. Potom jsem se vrátila na svou středoškolskou alma mater, Gymnázium Olomouc-Hejčín, kde působím jako učitelka dějepisu a angličtiny dodnes. Mé obory se dokonce ideálně prolnuly a na anglické sekci učím dějepis anglicky. Vzpomínky na vysokoškolská léta a vědeckou práci nakonec převládly natolik, že jsem se ke studiu vrátila a absolvovala rigorózní řízení, v němž jsem obhájila práci na téma soužití a střetávání Čechů a Němců na Nové Ulici u Olomouce po dobu její samostatné existence, což bylo vždy hlavním předmětem mého odborného zájmu. Na studiu dějin mě vůbec nejvíc fascinuje právě lokální historie – vidět místo, kde žijeme, nikoliv staticky, ale v jeho proměnách v čase. Pro studenta, historika i učitele je Olomouc místem zajímavých příležitostí, sama jsem toho spokojeným důkazem.

PhDr. Silvie Sýkorová

středoškolská pedagožka, Gymnázium Olomouc-Hejčín

V Olomouci jsem strávil nádherné roky 2002–2011, doslova naplněné historií. Tím nemyslím jen studium (magisterské a pak doktorské), ale i celkového ducha města, který vlastně způsobil, že jsem se rozhodl pro studium na Univerzitě Palackého. Byť to tedy byla v zásadě iracionální volba, můžu s klidným svědomím říct, že jsem nikdy nelitoval. Studium na katedře historie bylo velice zajímavé a podnětné, možná ale ještě víc jsme jako studenti oceňovali lidské vztahy, které na katedře vládly. A to včetně nadmíru vstřícného vztahu vyučujících ke studentům. Jen zásluhou kontaktů, a tedy i osobního angažmá, mého vedoucího diplomové práce jsem např. získal unikátní možnost studovat na univerzitě v Kostnici a celý semestr tak čerpat z bohatých fondů tamní proslulé knihovny, až eccovských parametrů. Dnes působím jako historik a kurátor sbírek v Muzeu východních Čech v Hradci Králové a spolupracoval jsem na několika výzkumných projektech jak se svou mateřskou katedrou, tak třeba Centrem medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze. I na praxi mne olomoucká studia připravila dobře. Ačkoliv jsem se jako student pod vlivem svých učitelů zaměřoval hlavně na středověké dějiny, dnes se profesně zabývám především prusko-rakouskou válkou roku 1866 a obecně modernější historií. Změna specializace samozřejmě nebyla po těch letech lehká, sám jsem ale byl překvapen, jak dobrý základ mi olomoucká studia nadělila. Na olomoucké časy tak dodnes vzpomínám rád, i díky řadě přátelství, která jsem zde navázal, a s potěšením se do Olomouce vracím.

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

historik a kurátor Muzea východních Čech v Hradci Králové

Chceš studovat v zahraničí?

U nás jsi na té nejlepší adrese.

• Nabízíme každému studentovi už od druhého ročníku možnost vyjet do těchto zemí: Spojené Království (Lincoln), Německo (Brémy, Münster, Halle), Dánsko (Kodaň), Rakousko (Vídeň), Francie (Paříž), Belgie (Lovaň), Itálie (Řím), Španělsko (Barcelona), Turecko (Eskisehir) a do spousty dalších. Bližší informace a celý aktuální seznam partnerských univerzit najdeš na webu naší katedry.

• V cizině můžeš nejen studovat, ale i získat odbornou praxi na stáži

Naši studenti získávají pracovní zkušenosti například na Kanárských ostrovech (výuka na škole) nebo Maltě (archeologické výzkumy) atd.

• Náklady na studium i stáž ti hradí program Erasmus+ a CEEPUS. A nabízí se i celá řada dalších možností!

• Láká tě studium v angličtině? Na naší katedře můžeš navštěvovat odborné semináře vedené v angličtině, a to společně se studenty ze zahraničí, kteří k nám přijíždějí.

• Stejně tak jsi zván na přednášky světových odborníků, kteří k nám přijíždějí a přednášejí o nejnovějších trendech v našem oboru.

• Naše katedra má největší počet bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami z celé Filozofické fakulty!

Kdo tě bude učit?

Jaroslav Miller
Studoval jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a Univerzitě v Oxfordu. Během studia mě nejvíce zaujaly dějiny raného novověku, na něž se nyní zaměřuji.

Jana Burešová
Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, na jejíž katedře historie se nyní věnuji dějinám 20. století. Zabývám se například genderovou problematikou, dějinami komunistických režimů, exilovými tématy nebo regionálními dějinami.

Dekanat-FF-22_stejskal_001

Jan Stejskal
Během svých studií jsem kromě Olomouce navštívil také Maďarsko, Itálii a Nizozemí. Zabývám se zejména církevními dějinami a humanismem 1. poloviny 15. století. V současné době působím jako děkan FF UP. Spolu se budeme potkávat na přednáškách z dějin středověku a středověké historiografie.

Jana Oppeltová
Zabývám se výukou pomocných věd historických. Vědecky se věnuji českým a moravským klášterům v 17. století, hlavně každodennímu životu řeholníků a jejich působení v pastoraci, vědě a kultuře.

Lukáš Perutka
Vystudoval jsem iberoamerikanistiku na Univerzitě Karlově a během mého bádání jsem navštívil Španělsko a Mexiko. Zajímám se především o americký kontinent a jeho vazby na Evropu, o čemž jsem přednášel v Mexiku a na UC Berkeley ve Spojených státech. Přijď se dozvědět, jak vypadala zahraniční politika Československa, jak fungují kartely v Mexiku, jak se vyvíjela studená válka a proč můžeš navštívit Prahu v Texasu.

Radmila Švaříčková Slabáková

Studovala jsem v Olomouci a ve francouzském Grenoblu, odkud jsem podnikala výzkumné cesty nejen do Paříže, ale také do Windsoru, Lucemburku nebo Coburgu. Způsobil to můj zájem o šlechtu v moderní době, která byla kosmopolitní a internacionální. Zajímají mě i současné trendy v historii, jako jsou např. dějiny emocí nebo smyslové dějiny, a také rodinná historie a rodinná paměť. Mé semináře jsou pro všechny, kteří rádi nahlížejí za hranice historie.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top